Boskan.net

Teràpies Integratives
Sent l'equilibri físic i emocional

Teràpies Integratives
Sent l'equilibri físic i emocional

Activitats i tallers per a escoles i Ajuntaments, festes de l’animal domèstic, festes del medi ambient

Circuits dinàmics d’agilitat per a combatre el sedentarisme i l’obessitat infantil, i promoure una vida activa i saludable.

Tallers lúdics mediambientals sobre tinença i cura d’animals, per a prendre consciència i aprendre a ser responsables.

Ecopassejades. Ajudem als boscos a mantenir-se nets, recollint aquells objectes que puguin degradar-lo.

Tallers medioambientals de reciclatge, per tenir cura del món que ens envolta